ข้อมูลโรงเรียน วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 -

ชื่อภาษาอังกฤษ :

20/9 ถนนสุขุมวิท
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 Tel. 038688408

เบอร์โทรศัพท์ : 038688408

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://khodhin42.ac.th/

เกี่ยวกับวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 5 17 22
ครูอัตราจ้าง 0 4 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 23 28

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 29 21 50 2
ป.2 33 33 66 2
ป.3 36 36 72 2
ป.4 36 31 67 2
ป.5 39 34 73 2
ป.6 48 29 77 2
อ.2 18 26 44 2
อ.3 23 29 52 2
รวม 262 239 501 16