ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

20/9 ถนนสุขุมวิท

ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 Tel. 038688408

20/9 ถนนสุขุมวิท

ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00