ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ. รวมใจภักดิ์ "เรารักสมเด็จพระเทพฯ"

ประชาสัมพันธ์รัวสมัครเรียน ปีการศึกษา 2567

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมโรงเรียน

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2567

วันวิสาขบูชา

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ECO KIDS

วันมาฆบูชา

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

ผลงานบุคลากร

1

17/07/2023 - 18/07/2023 นายอรรถพล บุญตะนัย

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

24/05/2023 - 24/05/2023 นางสาวจุฑามาศ แก่นสุข

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

22/05/2023 - 31/07/2023 นางสาวอัจฉราภรณ์ เกลี้ยงพร้อม

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26/06/2023 - 26/06/2023 ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ รัตนวัน

โครงการอาหารปลอดภัย

16/05/2023 - 10/10/2023 นางสาวอริสรา แจ่มฉาย

กิจกรรมถวายพระพร พระราชินี ปี2566

02/06/2023 - 02/06/2023 นางสาวศิริไพศาล เกยชัย

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2566

08/06/2023 - 08/06/2023 นางสาวศิริไพศาล เกยชัย

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา -วันอาสาฬหบูชาปี2566

27/07/2023 - 27/07/2023 นางสาวศิริไพศาล เกยชัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 ปี2566

27/07/2023 - 27/07/2023 นางสาวศิริไพศาล เกยชัย

กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติปี2566

11/08/2023 - 11/08/2023 นางสาวศิริไพศาล เกยชัย

ดาวน์โหลด