โครงการ/กิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 12:01:35
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดโขดหินิตรภาพที่ 42
สถานที่ :
โรงเรียนวัดโขดหินิตรภาพที่ 42
ระหว่างวันที่ :
26/06/2023 - 26/06/2023
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ รัตนวัน

รูปภาพกิจกรรม