โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 12:01:20
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
สถานที่ :
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ระหว่างวันที่ :
22/05/2023 - 31/07/2023
รายละเอียด :

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)    ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                     

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอัจฉราภรณ์ เกลี้ยงพร้อม

รูปภาพกิจกรรม