โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2566

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2566

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 14 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 16:39:12
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2566
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42
สถานที่ :
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42
ระหว่างวันที่ :
08/06/2023 - 08/06/2023
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศิริไพศาล เกยชัย

รูปภาพกิจกรรม