โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมแห่เทียนพรรษา -วันอาสาฬหบูชาปี2566

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา -วันอาสาฬหบูชาปี2566

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 14 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 16:40:25
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา -วันอาสาฬหบูชาปี2566
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42
สถานที่ :
วัดโขดหิน
ระหว่างวันที่ :
27/07/2023 - 27/07/2023
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศิริไพศาล เกยชัย

รูปภาพกิจกรรม