โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 11:59:10
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
สถานที่ :
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ระหว่างวันที่ :
24/05/2023 - 24/05/2023
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวจุฑามาศ แก่นสุข

รูปภาพกิจกรรม