โครงการ/กิจกรรม โครงการอาหารปลอดภัย

โครงการอาหารปลอดภัย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 12:05:39
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการอาหารปลอดภัย
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
สถานที่ :
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ระหว่างวันที่ :
16/05/2023 - 10/10/2023
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอริสรา แจ่มฉาย

รูปภาพกิจกรรม