Latest News21010028

วันมาฆบูชา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นางภัสราภรณ์ ธีร์ธนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 
พร้อมทั้งคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ “วันมาฆบูชา” ณ วัดโขดหิน
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนเหมาะสม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments