Latest News21010028

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางภัสราภรณ์ ธีร์ธนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีขวัญกำลังใจในความสำเร็จของตนและได้ให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเปี่ยมล้น ความปลื้มปิติยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments